Prorocký report 1 - Bašár Asad

  • Vytisknout

Stále více se ukazuje, že zjevení, které Pán dal ohledně prezidenta Sýrie Bašára Assada bylo jedním z klíčových. Co se vlastně stalo a jak jsme tomu rozuměli? V roce 2011 propuklo tzv. Arabské jaro a mnoho lidí bylo naplněno očekáváními demokratických změn a postupu demokracie a svobody. Celé hnutí bylo na Západě hodnoceno často jako pozitivní hnutí, nicméně na přelomu ledna a února 2011 jsem obdržel slovo „nepřítel posiluje své pozice“(1), které dávalo tomuto hnutí zcela jiný základ a které nezavdávalo příčinu k radosti z pozitivního posunu.

Slovo o prezidentu Sýrie Bašáru Al-Asadovi

Zároveň v té době jsem přijal slovo spíše osobní o Kadáfím, že „padne“(2) a následně několik podrobných slov v průběhu roku týkajících se Lybie i Egypta. Všechna tato prorocká slova byla přijata v roce 2011. Postupně se začala naplňovat, ale v našem srdci rostla touha ve smyslu „Doptávejte se na to, co má přijít“ k syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi, který v rámci arabského jara začal bojovat se syrskou opozicí, podporovanou nejdříve víceméně skrytě, posléze i otevřeně některými západními zeměmi a některými arabskými státy Perského zálivu. Několik měsíců jsme se modlili za zjevení v této oblasti a v tomto smyslu a teprve v únoru a březnu 2012 jsme přijali třikrát slovo, že se „nepohne“ a „zůstane stát“ (3). Zveřejnili jsme ho v červenci 2012 .

Myslím, že toto bylo velice důležité slovo, které šlo proti mnoha předpokladům a mnoha očekáváním, mimo jiné i mnoha západních politiků. Dostala se mi později do ruky zpráva v našich médiích, že i německá rozvědka v té době informovala Merkelovou, že Asad brzy padne. Stejně tak jsem někdy posléze četl neověřenou informaci, že ještě před eskalací konfliktu a této války v Sýrii se nabízelo jiné řešení, nicméně někteří zúčastnění byli tak přesvědčeni brzkým koncem Bašara Asada, že prostě trvali na svých řešeních. Nicméně vše se jim jaksi vymklo z rukou, do konfliktu se postupně zapojuje více a více stran, v roce 2014 se navíc zformoval Islámský stát a celý konflikt dostal obrovsky tragické rozměry s miliony uprchlíků, odhadovaným počtem obětí kolem čtvrt milionu lidí. Ano slyšíte dobře, takto hrozná tragédie se stala a děje v Sýrii v současné době.

Jeden pastor se mne někdy po zveřejnění našeho slova o tom, že Bašár Asad zůstane stát zeptal, k čemu by to Bůh ukazoval. Proč by to Bůh říkal?

Proč by to Bůh říkal?

Faktem je, ať už tomu rozumíme více či méně, že Bůh i v Písmu prokazatelně upozorňuje na události, která mají přijít. Někdy přímo předpovídá úspěch či neúspěch vojenských tažení. Například judskému králi Chizkijáši bylo řečeno, že útok asyrského krále na ně nebude úspěšný /2 Král 19,32-34/. Příjemce to mělo povzbudit, zpevnit a dodat jim odvahu, jistotu a bezpečí.

Na druhou stranu král Sidkijáš dostal od proroka Jeremjáše poselství o tom, že babylonský král Nebukadnesar určitě dobude Jeruzalém(např. Jeremjáš 34,1-3; 36,29; 37,7-9 + další) a v tomto konfliktu byla opakovaně přinášena i moudrost, jak v tom všem co nejvíce zmírnit následky. Myslím, že Bůh kromě toho, že v Izajáši mezi kapitolami 40 a 50 přisuzuje zjevování budoucích věcí své moci a průkazu jeho božství, takže už to samo může být důvodem pro zjevení o budoucnosti, dává Pán zjevení prostě k dispozici pro naše porozumění situaci a hledání moudrosti pro další rozhodování.

Proroctví pro judského krále Sidkijáše

Kupříkladu, když Jeremjáš přinášel pro Sidkijáše a jeho armádu ohledně babylonského krále poselství, bylo z něj velice zřejmé, že jakákoliv vojenská obrana a usilování změnit vývoj bude jen narážením hlavy do zdi. (např. Jeremjáš 34,1-3; 36,29; 37,7-9 + další) Skrze Jeremjáše přišla i moudrost, jak to vyřešit. Zjevení o této situaci bylo velice komplexní, protože neukazovalo jen částečku mozaiky, ale ukazoval dokonce i příčiny, důsledky a nakonec i vývoj za několik desetiletí po tomto vojenském úspěchu babylonského krále. Zjevovalo, že teď bude konec, ale za 70 let přijde znovu počátek. Lidé měli nastaveny určité dané mantinely pro své jednání a byly věci, které prostě nešly změnit.

Praktický příklad v méně závažné situaci všedního života v malém městě ČR

Pracuji na škole, kde se jednoho dne vedení školy rozhodlo pracovat proti konkurenční škole (gymnáziu) s cílem dospět k uzavření osmiletého gymnázia, který nadané žáky v nevelkém městě odebírá do svých řad a tím rozmělňuje kvalitu tříd ve zbývající základní škole. Dostal jsem tehdy zjevení, že ať se bude dělat cokoliv, toto se nepodaří naplnit, byť by se k cíli téměř přiblížilo. A vskutku, po mnoha letech konkurenčního „boje“, v rámci legitimních prostředků, kdy už několikrát vypadalo, že zmíněná škola nenaplní počet svých žáků, zůstalo u toho, že Gymnázium prostě v Rýmařově je a i bude.

Toto zjevení faktu, pokud by ho rozpoznali jako skutečné, opravdové a reálné slovo od Pána, je pak pro zúčastněné kamínkem mozaiky pro hledání moudrosti, kterým směrem ubírat svá očekávání, usilování, strachy či očekávání. Někdy takové slovo může člověku ušetřit mnohé bolesti hlavy. Nicméně klíčové je jeho přijetí a rozpoznání. A to při vědomí, že slovo proroctví je někdy tenká půda a může dojít ke zkreslení, dezinterpretaci či vyloženě falešnému poselství, které nás může zmást, špatně nasměrovat.

Proroctví pro judského krále Chizkijáše

Na rozdíl od judského krále Sidkijáše dostal judský král Chizkijáš o několik desetiletí dříve opačné poselství, které naopak potvrzovalo jejich odhodlání bránit svou zem a své město a dávalo i příslib Boží ochrany nad ním /2 Král 19,32-34/. Bylo to zcela opačné a protichůdné poselství, které pro mnohé adresáty bylo aktuálním živým slovem a zjevením pomáhajícím v orientaci pro danou situaci v určitém úseku dějin a událostí. Bylo něčím, co se nedalo jen tak jednoduše vyprognostikovat či někde vyčíst.

Proč tedy Bůh k nám takto mluví?

A tak i zjevení týkající se budoucnosti či aktuálního stavu a pozadí určitých jevů a hnutí nám, a když ne nám, tak především lidem, kterých se to bytostněji týká, dává pomoc pro orientaci a je součástí mozaiky pro zvažování a hledání moudrosti jak postupovat či nepostupovat dále. Slovo týkající se Sýrie a syrského prezidenta se v prvotní situaci mohlo hlavně týkat syrského lidu a někoho v Česku, Polsku, nějakém státu USA, v Africe či Asii nemuselo zajímat, až by si mohl říci, stejně jako onen pastor, a k čemu to?

Nicméně zrovna toto slovo se ukazuje i slovem s globálním dopadem a špatná aplikace moudrosti s touhou vrhnout stamiliony dolarů, mnoho vojenského a diplomatického úsilí špatným směrem může mít za následek to, co nyní hýbe světovými zprávami. Obrovskou eskalaci konfliktu, statisíce mrtvých, miliony uprchlíků s dopadem do Evropy i USA, a řešení, těžce se rodící, s potenciálem ještě věci nadále komplikovat. Zdá se, že moudrost asi byla jinde, než za každou cenu usilovat o svržení Bašara Asada a podporovat boj proti němu, proti tomu, o kom bylo řečeno, že se „nepohne“ a „zůstane stát“.

Jiří Joel Krupa

23. 12. 2015

(1) - http://www.joelnet.cz/index.php/cs/prorocka-sluzba-svet/63-slovo-k-arabskym-nepokojm

(2) - http://www.joelnet.cz/index.php/cs/prorocka-sluzba-svet/92-lybie

(3) - http://www.joelnet.cz/index.php/cs/prorocka-sluzba-svet/83-4-basar-asad-syrie

obr1(fotobasareasad): https://de.wikipedia.org/wiki/Baschar_al-Assad#/media/File:Bashar_al-Assad_(cropped).jpg

FaLang translation system by Faboba