Prorocký report 2 - Vladímír Putin

  • Vytisknout

V prvních měsících roku 2014 byl Krym anektován za pomoci „zelených mužíčků“ Ruskem. Ruští představitelé včetně Putina tehdy tvrdili, že je to pouze domobrana. Dnes je již i z úst samotného Putina zřejmé, že tehdy, přinejmenším mnozí, neidentifikovatelní "zelení mužíci" byli ruští vojáci. Kdo tehdy věřil, že tam Rusko nepodniká žádné kroky a nejsou to jeho jednotky, uvěřil lži. 

 Na východní Ukrajině, na Donbasu i v Luhansku také dle Putina oficiálně nejsou žádné pravidelné ruské jednotky. Moskva tvrdila, že jsou tam maximálně ruští dobrovolníci. V této době už Putin přiznal, že jsou tam určití lidé, kteří mají své úkoly a že nikdy netvrdili, že tam nejsou ruští lidé. Dne 17. 12. 2015 před 1400 novináři řekl: „Neříkali jsme, že tam nejsou lidé plnící jisté úkoly, mimo jiné ve vojenské oblasti, ale to neznamená, že jsou tam pravidelné jednotky. Uvědomte si rozdíl."

My jsme obdrželi 20. 9. 2014 v Praze na dni pokání pořádaném KMS slovo, které jednoznačně odhaluje Putina jako toho, kdo má na oné situaci podstatný podíl. „Král vede válku“.

( http://www.joelnet.cz/index.php/cs/prorocka-sluzba-svet/128-ukrajina-a-rusko )

To jsme zveřejnili 1. 2. 2015 na našem webu. Tedy v podstatě rok před tím, než se Putin jasněji a zřetelněji vyjádřil o „ruských lidech plnících tam jisté úkoly, mimo jiné ve vojenské oblasti“. 

Králem je zde vlastně prezident Putin. Ten vede onu válku.

Podobně jako matení s Krymem a zamlčování, tak i válka o některé regiony východní Ukrajiny je podle tohoto slova pod taktovkou Vladimíra Putina. Jeho verzi ovšem věří a prezentuje (či přinejmenším věřil a prezentoval, popř. pouze prezentoval) například i český prezident Zeman, který prohlásil, že když ministr zahraničí Ruska Lavrov řekl, že tam žádní ruští vojáci nejsou, tak on mu věří a že je to „pouze“ občanská válka.  5. 9. 2014 uvedl pro Frekvenci 1: "Zatím nebylo prokázáno, že na Ukrajině je ruská invazní armáda a já beru vážně prohlášení ministra zahraničí Lavrova, že tam žádní ruští vojáci nejsou."  

A Miloš Zeman také řekl, všimněme si „pravdivého“ pojmenování: "Máte-li na mysli občanskou válku na Ukrajině, tak je především ji potřeba pravdivě pojmenovat a říci poctivě, že to opravdu je občanská válka. Samozřejmě, že se z ní může stát i ruská invaze, ale v této fázi je to občanská válka mezi dvěma skupinami ukrajinských obyvatel“.

 Mimochodem toto jeho vyjádření šlo proti mnoha jiným prohlášením jiných představitelů a ministrů, našich i zahraničních.

To řekl 15 dní před tím, než jsme my přijali výše zmíněné „Král vede válku“. A také před výše citovaným prohlášením Vladimíra Putina v prosinci 2015, jímž přiznal přítomnost lidí plnících určité úkoly i ve vojenské oblasti. Důležité je to slovo "plnící určité úkoly, i ve vojenské oblasti". (i kdyby platilo jen toto - někdy omezený počet odborníků, stratégů a expertů s kvalitním technologickým a informačním zázemím vydá za více než tisíce živelně organizovaných necvičených bojovníků a způsobí klíčovou změnu)

Bůh odhaluje skryté věci

Ježíš měl zjeveno od počátku, kdo ho zradí a kdo nevěří, věděl, že Jidáš bere peníze z pokladnice a že jej za odměnu vydá velekněžím. Petr věděl, že Ananiáš a posléze i Zafíra lhali o svém jednání atd. Boží slovo jasně zjevuje, že Bůh je schopen zjevit druhému člověku vnitřní pohnutky, motivy, skutečný stav jiného člověka

Je také patrné, že člověk může být jednáním a klamem druhého oklamán a následky mohou být někdy tragické. K tomuto poznání nám stačí životní zkušenost a trocha znalosti historie, nicméně uveďme si jeden zajímavý příklad z Písma. V době po zničení Jeruzaléma a babylonského zajetí byla správa v Judsku svěřena Gedaljášovi, který měl pozůstatky lidu na starost. Vyskytoval se tam ovšem Jišmael, který měl falešné a postranní motivy a chtěl Gedaljáše zabít, jak se nakonec i stalo. Naivita a postoj Gedaljáše, který se na upozornění o klamu Jišmaela vyjádřil takto: „mluvíś o Jišmaelovi křivě“, měla tragické, velice tragické následky, které stály život mnoha lidí. Gedaljáš byl zabit a spolu s ním další, mnoho osudů bylo zasaženo a negativně ovlivněno. Ti, kteří jsou v moci postavení, mají tuto zodpovědnost, schopnost a vliv svými chybami ovlivnit životy občanů svých zemí, a to dokonce až k smrti.

Odhalování „skrytých věcí“ se může zvrtnout

Platí to ovšem i obráceně. Některým lidem mohou být přisuzovány nečisté motivy, mohou být pomlouváni, očerňování, jejich slova vyvracena a oni označování za to, co nejsou. Tak se dělo i samotnému Ježíši a stejně tak podobně i dalším jeho učedníkům a děje se to i nám. Lidé jim přisuzovali nečisté úmysly, motivy a hodnotili je zcela odlišně, než co ve skutečnosti bylo pravdou.

Ve chvíli, kdy tedy přinášíme slovo, které říká, že Putin vede onu válku, tak defacto říkáme, že opět lže a mate, či přinejmenším (v určité části minulosti) matl a nemluvil pravdu. V případě, že by Putin byl pravdomluvný a jeho motivy byly čisté, on nelhal a nehrál určitou šachovou hru, jejíž součástí není vždy plně soupeři zjevit vše (samozřejmě, že to nedělá jen Putin), pak bychom mi tímto prorockým slovem mohli ubližovat člověku, který například vážně chce jen „pomáhat a sloužit“. Jestliže máme ale skutečné prorocké zjevení (toto poznání mohou mít zpravodajské, tajné a analytické služby již dávno přirozenou cestou), pak Bůh sám může chtít něco říct a odhalit.

Praktický příklad, k čemu podobná zjevení mohou být

Už je to mnoho let, kdy jsem se setkal s jedním mužem. Bylo to v Krnově. Mluvil jsem s ním a najednou jsem ve svém duchu vnímal informaci, že ten člověk myslí na vraždu. Než jsem o tom stihl nějak víc přemýšlet, odvážil jsem se ze sebe dostat jednoduchou větu, která se mi drala do pusy. „Pane, vy myslíte na vraždu“, řekl jsem mu. On mi odvětil, že by prý „ani kuřeti neublížil“ a že to není pravda atd. Nějak zřetelně jsem poznal, že lže a to jsem mu také řekl.

Nakonec se ukázalo, že daný člověk nedávno vyšel z vězení, kde podle svých slov byl neprávem, neboť nějací lidé ublížili jeho známému a příteli, ovšem celá věc padla na něj. Takže měl obrovský pocit křivdy a plánoval jim ublížit, plánoval je či někoho z nich zabít. Toto zjevení (někdo by řekl slovo poznání) vedlo k jeho usvědčení, dlouhému rozhovoru a patrně i zabránění rozvinutí těchto myšlenek někam dál do reality.

V případě, že by to byl omyl, byla by to trapná křivda, ovšem Bůh si to použil, protože chtěl vrhnout na tuto záležitost světlo.

Putin „půjde dál a dále“

Dalším slovem, které jsme v této souvislosti obdrželi, bylo slovo přijaté 2. 3. 2015, které jsme zveřejnili 5. 6. 2015 a které se týkalo Vladimíra Putina „Půjde dál a dále“.

(http://www.joelnet.cz/index.php/cs/prorocka-sluzba-svet/142-17-rusko-vladimir-putin)

Co to znamená? Osobně se domnívám, že to neznamená pouze razantní vojenskou účast a pomoc prezidentu Bašáru Asadovi v Sýrii, která posléze přišla a radikální se vypořádání (na určitém ohraničeném území) pro tu dobu s každým (včetně Američanů), kteří na určitém daném území operovali proti Bašaru Asadovi.  Myslím, že to znamená ještě něco dalšího a že to není zcela konec jeho nějakého „postupu vpřed“.

Toto slovo jsme sice přijali před jeho akcí v Sýrii, ale jestli tomu správně rozumíme, tak Putin nějakým způsobem prostě ještě „půjde dál a dále“.

Jiří Joel Krupa

28.9. 2016

Obr: By Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19375625

FaLang translation system by Faboba