Pastýři v ČR

  • Print

4.2. 2014 jsem přijal slovo pro pastýře v ČR.

"Gather together, assemble"   "shromážďujte (se) společně"

Toto slovo, tento pokyn, instrukci jsem vnímal ve dvou významech. Shromažďujte, sbírejte, sklízejte společně a shromažďujte se společně. Dokonce sestavujte se či řekněme u vědomí toho, že je to Bůh, který staví a buduje svůj dům - buďte sestavování a skládáni.

Bůh má plán. Tím plánem je sjednocená církev. Nikoli nevěstka a nevěsta, ale pouze nevěsta s občasným plevelem, který tu a tam je potřeba nechat růst, neboť při trhání bys vytrhl i pšenici a tu a tam je potřeba jej vytnout z Boží vinice, když nastane jasné poznání a zjevení se toho, že to je koukol a nikoli dobrá úroda.

Kdo neshromažďuje, rozptyluje, kdo nebuduje, boří. První část tohoto poznání je přímo v Bibli explicitně vyjádřená, druhá čas je tam také, byť určitým analogickým dovozením, nikoli přímo vepsaná.

Před mnoha, mnoha lety, možná ještě v minulém tisíciletí, jsem přijal slovo: "Ovce jsou rozptýlené, protože pastýři se nedotazují Hospodina".

Je to vážné slovo pro naše města a sbory. Ne všechny ovce opouští  či nenásledují Pastýře pro nekompetentnost a nevěrnost pastýřů, je to především kompetence každé z ovcí, která slyší jeho hlas, nicméně je díl zodpovědnosti pastýřů, kteří přebírají srdce hlavního Pastýře, jenž má v srdci "jedno stádo" a "jednu církev". "Usilujte o jednotu" je příkaz, který nelze vymazat z Bible.

Duch Svatý nás volá k jednotě, spolupráci a společnému shromažďování.  Překážkou je tělo, ambice, falešná učení, někdy vyloženě bludy. Matoucí je také existence nevěstky a hlavní boj (kromě naší tělesnosti) je proti mocnostem a silám v ponebesích. 

Je vlk, který ovce rozhání a je Pastýř, který je shromažďuje a pastýři, kteří je shromažďují. Nikoli pro sebe, ale pro Boží dům. 

Pastýři, starší, dohlížitelé   (poimen, presbyteros, episkopos)

"shromažďujte společně a shromažďujte se společně"

Jiří Joel Krupa

8.4. 2017 

FaLang translation system by Faboba