Pastýři v ČR

  • Print

4.2. 2014 jsem přijal slovo pro pastýře v ČR.

"Gather together, assemble"   "shromážďujte (se) společně"

Toto slovo, tento pokyn, instrukci jsem vnímal ve dvou významech. Shromažďujte, sbírejte, sklízejte společně a shromažďujte se společně. Dokonce sestavujte se či řekněme u vědomí toho, že je to Bůh, který staví a buduje svůj dům - buďte sestavování a skládáni.

Bůh má plán. Tím plánem je sjednocená církev. Nikoli nevěstka a nevěsta, ale pouze nevěsta s občasným plevelem, který tu a tam je potřeba nechat růst, neboť při trhání bys vytrhl i pšenici a tu a tam je potřeba jej vytnout z Boží vinice, když nastane jasné poznání a zjevení se toho, že to je koukol a nikoli dobrá úroda.

Kdo neshromažďuje, rozptyluje, kdo nebuduje, boří. První část tohoto poznání je přímo v Bibli explicitně vyjádřená, druhá čas je tam také, byť určitým analogickým dovozením, nikoli přímo vepsaná.

Před mnoha, mnoha lety, možná ještě v minulém tisíciletí, jsem přijal slovo: "Ovce jsou rozptýlené, protože pastýři se nedotazují Hospodina".

Je to vážné slovo pro naše města a sbory. Ne všechny ovce opouští  či nenásledují Pastýře pro nekompetentnost a nevěrnost pastýřů, je to především kompetence každé z ovcí, která slyší jeho hlas, nicméně je díl zodpovědnosti pastýřů, kteří přebírají srdce hlavního Pastýře, jenž má v srdci "jedno stádo" a "jednu církev". "Usilujte o jednotu" je příkaz, který nelze vymazat z Bible.

Duch Svatý nás volá k jednotě, spolupráci a společnému shromažďování.  Překážkou je tělo, ambice, falešná učení, někdy vyloženě bludy. Matoucí je také existence nevěstky a hlavní boj (kromě naší tělesnosti) je proti mocnostem a silám v ponebesích. 

Je vlk, který ovce rozhání a je Pastýř, který je shromažďuje a pastýři, kteří je shromažďují. Nikoli pro sebe, ale pro Boží dům. 

Pastýři, starší, dohlížitelé   (poimen, presbyteros, episkopos)

"shromažďujte společně a shromažďujte se společně"

Jiří Joel Krupa

8.4. 2017 

FaLang translation system by Faboba
„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich